پوستر محصولات کشاورزی نوادوس

پوستر محصولات کشاورزی

پوستر محصولات کشاورزی نوادوس با الهام از المان‌ها طبیعت و تصویر دهقان مسن سال که نماد تجربه و پشتکار است به تبیلغ این محصول پرداخته است