طراحی کاتالوگ محصولات رادطب

طراحی کاتالوگ

برای طراحی کاتالوگ، پروسه‌ای از طراحی تا چاپ مجموعه‌ای از تکنیک‌های طراحی، چاپ، عکاسی صنعتی و … استفاده می‌گردد. سپس در قالب کاتالوگ‌های چاپی و کاتالوگ‌های دیجیتال (کاتالوگ PDF یا آنلاین) ارائه می گردد. استفاده از کاتالوگ به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی می‌تواند. با ایجاد احساس هیجان، توجه مشتریان را جلب و انگیزه خرید را […]