فردای شرق

برند چیست؟

برند چیست

برند چیست ؟

قبل از آنکه بدانیم هویت برند چیست لازم است تا با مفهوم برند آشنا شویم. همان‌طور که رقابت موجب ایجاد انتخاب‌‌های بی شماری می‌گردد، شرکت‌ها در جستجوی روش‌هایی هستند تا به طور عاطفی با مشتریان ارتباط برقرار نمایند، بی‌همتا و غیرقابل جانشین گردند و روابط دائمی ایجاد نمایند.

حتی در بازار شلوغ هم هویت برند قوی خودش را نشان می‌دهد. مردم عاشق یک برند می‌شوند، به آن اعتماد و برتری‌اش را باور می‌کنند. فارغ از این که برند در آغاز کارش باشد، یک برند غیرانتفاعی باشد یا برند یک محصول؛ چگونگی درک مردم از یک برند بر موفقیتش اثرگذار است.

برند نمایانگر احساس فرد در مورد یک محصول، خدمت یا شرکت است.

مارتی نیومایر – لغزش برند

برند چیست

چه کسی هستید؟ چه کسی باید این را بداند؟ چگونه خواهند فهمید؟ چرا برایشان اهمیت دارد؟ در پاسخ به پرسش برند چیست این سه سوال مهم نیز مطرح می‌گردد.

هویت برند سه وظیفه‌ی اصلی دارد

جهت یابی برندها به انتخاب مشتریان از میان مجموعه‌ی انتخاب‌های متعدد کمک می‌کنند. اطمینان برندها ویژگی ذاتی محصول یا خدمات را انتقال می‌دهند و به مشتریان اطمینان می‌دهند که انتخاب درستی کرده‌اند.برند چیست.

تعهد برندها از تصویر، زبان و تداعيات ذهنی متمایز استفاده می‌کنند تا مشتریان را ترغیب نمایند خود را با این برند تعیین هویت کنند.

دیوید های مدیر عامل برند فاینانس

 

برای بودن آنچه می‌توانستید باشید، هیچ وقت دیر نیست.

جورج الیوت – الفاط تماس برند

«دانلود هویت بصری شرکت فولاد مبارکه»

هر نقطه‌ی تماس فرصتی است برای افزایش آگاهی و ایجاد وفاداری در مشتری. بهترین برندها، بینش و خرد را در کنار تخیل و مهارت قرار می‌دهند.

کانی بیردسال – مدیر خلاق ليپينکات

هویت برند چگونه ساخته می‌شود؟

اکنون می‌دانیم برند چیست و چگونه شکل می‌گیرد. اما هویت برند چیست، ملموس است و موجب جلب احساسات می‌شود. می‌توانید آن را ببینید، لمس کنید، در دست بگیرید، بشنوید و حرکتش را تماشا کنید.

موجبات شناخت را هویت برند فراهم می‌سازد، تمایز را بیشتر می‌کند و معانی و ایده‌های بزرگ را در دسترس قرار می‌دهد. برند عناصر پراکنده را می‌گیرد و در یک سیستم کل یکپارچه می‌سازد. «کتاب یک چشم می‌بیند و دیگری حس می‌کند. پل کله»

در خلق و ایجاد برندها، طرح نقش مهمی ایفا می‌کند. طرح در عوامل ناملموس – احساسات، بافت و جوهره – که بیشترین اهمیت را نزد مشتریان دارند، تمایز ایجاد کرده، به آنها تجسم می‌بخشد. «موئیرا کلن مدیر ارشد گلوبال دیزاین شرکت هرشی»

این متن برداشتی از کتاب «طراحی هویت بصری برند» – نوشته آلینا ویلر از نشر محترم سیته می‌باشد