آدرس دفتر: اصفهان، میدان سهروردی، بلوار میرزاکوچک خان جنگلی، ساختمان زاینده رود، موسسه  فردای شرق

ایمیل: info@fardayeshargh.com
تلفن: 03137869259

ایمیل: barayefarda@gmail.com
تلفن: 03137779463

تیزر معرفی موسسه فرهنگی هنری فردای شرق