موشن گرافیک اداره مخابرات اصفهان
ما آژانس خلاق هستیم

موشن‌گرافی عملکرد مخابرات اصفهان به سفارش روابط عمومی این شرکت در تیم مدیا نگارآفرین فردای شرق تهیه و تولید گردید. همچنین در شبکه های اجتماعی و سایت این شرکت منتشر شد

پروژه های مرتبط