یکی از برندهای زیرمجموعه موسسه فردای شرق ماهنامه برای فردا می‌باشد. این ماهنامه از تولید محتوای اجتماعی فرهنگی تا ایده پردازی، بازاریابی، طراحی، صفحه‌آرایی تا چاپ و انتشار آن در سطح کشور و همچنین در رسانه های اجتماعی به عهده این موسسه می‌باشد. همه این امور با تیم تحریریه ، تیم گرافیک، تیم چاپخانه و تیم رسانه‌ای درون این موسسه صورت می‌گیرد

پروژه های مرتبط