فدراسیون اتاق های افغانستان
سفاش هویت بصری کامل:

بنا به نیاز شرکت فولاد مبارکه پس برگزاری جلسه با روابط عمومی این شرکت، اتودهایی ارائه گردید و در نهایت پروژه از طراحی تا چاپ و جعبه سازی به این شرکت تحویل داده شد.

کارفرما:

روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه

نوع فعالیت:

صنعتی تولیدی، اقتصادی

پروژه:

هویت بصری

مدت پروژه:

ده روز

exhibition

ویرایش و ارائه طرح نهایی

پس از نهایی شدن نوع ست اولیه، کارت ویزیت پرچم، شاپینگ بگ، سربرگ، پوشه پاکت نامه خودکار و… طراحی، چاپ و تولید شده و به کارفررما تحویل داده شد.

logo-design

انتخاب سبک و نوع طرح

طبق اطلاعات دریافتی از کارفرمابر اساس نیاز، سلیقه و نوع فعالیت طرح هایی ارائه گردید که کارفرما ضمن رضایت از همه طرح ها، ست پیش رو را برگزیدند.

catalogue

دریافت سفارش و برگزاری جلسه

پس از ثبت سفارش، جلسه با کارفرما برگزار شد. تحقیق و بررسی های لازم صورت گرفته و اتود‌های اولیه در غالب سه طرح به کارفرما ارائه گردید

پروژه های مرتبط