طراحی بیلبورد فولاد مبارکه
نمونه طراحی بنر

طراحی بنر برای بیلبورهای تبلیغات عمومی با موضوع تولید فولاد تخال در مجتمع فولاد مبارکه به سفارش روابط عمومی این مجموعه و اجرای تیم گرافیمک موسسه فردای شرق

پروژه های مرتبط