پروژه بولتن سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

1- تامین محتوا شامل

  •  پوشش خبری و اطلاع رسانی از جشنواره
  • نقد تخصصی فیلم‌های حاضر در جشنواره
  • مصاحبه با بازیگران، کارگردان، داوران و سایر عوامل جشنواره
  • محتوای متنی مربوط به سایر امور جشنواره

2- طراحی و تامین محتوای گرافیکی

  •  طراحی و صفحه آرایی از لی‌اوت تا خروجی کامل بولتن
  • تصویرسازی برای جلد و پشت جلد بولتن با توجه محتوای هر شماره
  • عکاسی اختصاصی از عوامل و لوکیشن های جشنواره
  • تامین محتوای گرافیک از بولتن برای انتشار در فضای مجازی

ششمین شماره بولتن

سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی

فیلم‌های کودکان و نوجوانان

پروژه های مرتبط