نمونه طراحی پوستر موسسه فرهنگی هنری فردای شرق

به سفارش سازمان آب منطقه‌ای اصفهان پروژه ایده پردازی و طاحی پوستر با موضوع فرونشست زمین به دلیل برداشت از آب‌های زیرزمینی و انتقال پیام هشدار برای مصرف صحیح آب توسط تیم گرافیک موسسه نگار آفرین فردای شرق انجام گردید که مورد استقبال مدیریت و روابط عمومی این سازمان نیز قرار گرفت.

پروژه های مرتبط