خام فروشی اتلاف سرمایه ملی

طراحی پوستر با موضوع تبلیغ در راستای جهش تولید ملی و نمایش مفهومی موضوع تولید بجای صادرات مواد اولیه خام  به سفارش مجتمع فولاد مبارکه

پروژه های مرتبط